ظرفیت های جدید
ظرفیت‌های جدید منطقه ویژه خلیج ‌فارس برای توسعه صنایع 21 شهریور 1400
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس:

ظرفیت‌های جدید منطقه ویژه خلیج ‌فارس برای توسعه صنایع

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس گفت: به‌ رغم قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران طی سال گذشته و امسال، این منطقه هنوز ظرفیت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، نفت و گاز و صنایع مرتبط با منطقه دارد.