عضو جدید
عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان معرفی شد ۱۱ مهر ۱۴۰۰

عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان معرفی شد

طی حکمی از سوی ریاست اتاق بازرگانی ایران محمد صالحی به عنوان عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان معرفی شد.