عطا ناوکی
ایثارگران شاغل در شهرداری بندرعباس تبدیل وضعیت می‌شوند ۲۵ مهر ۱۴۰۰
در جلسه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان با رئیس شورای شهر بندرعباس مطرح شد ؛

ایثارگران شاغل در شهرداری بندرعباس تبدیل وضعیت می‌شوند

تمامی فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در شهرداری بندرعباس تا سه ماه آینده تبدیل وضعیت می‌شوند.