علی پاسلارزاده
اجرای بیش از ۲۷هزار متر مربع آسفالت در کوچه های محله سورو ۱۲ آبان ۱۴۰۰
مدیر شهرداری منطقه۴ بندرعباس خبر داد:

اجرای بیش از ۲۷هزار متر مربع آسفالت در کوچه های محله سورو

مدیر منطقه 4 شهرداری بندرعباس از انجام عملیات مرمت و آسفالت کوچه های دانشمند در محله سورو در مدت 3 ماه گذشته خبر داد .