عملک گاز
رشد بیش از ۳۰۰درصدی نصب علمک گاز در هرمزگان ۰۳ آذر ۱۳۹۹
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خبر داد:

رشد بیش از ۳۰۰درصدی نصب علمک گاز در هرمزگان

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان، از رشد بیش از ۳۰۰ درصدی نصب علمک گاز در ۸ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان هرمزگان خبر داد.