عملیات تولید
عملیات تولید در پالایشگاه ستاره خلیج فارس بی وقفه ادامه دارد ۲۳ آبان ۱۴۰۰
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد:

عملیات تولید در پالایشگاه ستاره خلیج فارس بی وقفه ادامه دارد

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: بر اثر زلزله امروز یکشنبه 23 آبان ماه در استان هرمزگان، با عنایت الهی به هیچکدام از تأسیسات ابرپالایشگاه ستاره خلیج فارس آسیبی وارد نشده است.