فسادزا
آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم 19 اسفند 1401
وزیر اقتصاد تاکید کرد:

آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم، گفت: در کنار توجه به وضعیت کارکنان باید به طور جدی با عوامل فسادزا و تخلفات برخورد شود.