فلات قاره
مالیات شرکت فلات قاره باید در هرمزگان پرداخت شود 19 اسفند 1401
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی:

مالیات شرکت فلات قاره باید در هرمزگان پرداخت شود

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت فلات قاره است دارای ۶ منطقه عملیاتی است که ۴ منطقه‌ی آن در هرمزگان و ۲ منطقه در بوشهر است اما مالیات آن در بوشهر پرداخت می‌شود لذا لازم است به این مسئله نیز رسیدگی شود و مالیات فلات قاره در هرمزگان پرداخت شود.