قطعات تخصصی
بومی سازی بیش از ۱۲۰۰ قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس ۰۳ آذر ۱۴۰۰
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد:

بومی سازی بیش از ۱۲۰۰ قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از طراحی، ساخت و بازسازی 1200 قطعه تخصصی از ابتدای سال جاری تاکنون در این مجموعه خبر داد.