کشف خط لوله ۷۰۰متری در سواحل سلخ
کشف خط لوله ۷۰۰متری در سواحل سلخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰
سرپرست درياباني قشم :

کشف خط لوله ۷۰۰متری در سواحل سلخ

 سرپرست درياباني قشم از شناسايي خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول 700 متر در سواحل  سلخ خبر داد.