لنج تجاری
نجات ۸ خدمه لنج تجاری مغروقه  10 خرداد 1401
معاون امور دریایی خبر داد:

نجات ۸ خدمه لنج تجاری مغروقه 

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 21 مورد عملیات جستجو و نجات دریایی در پهنه آبی این استان انجام شده که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته آمارها کاهش ۱۳ درصدی را نشان می دهند.