محکومیت باند
محکومیت باند بزرگ جاعلان مدارک تحصیلی در هرمزگان 18 خرداد 1401
رئیس کل دادگستری هرمزگان :

محکومیت باند بزرگ جاعلان مدارک تحصیلی در هرمزگان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم محکومیت به بیش از ۴۳ سال حبس برای اعضای یک باند بزرگ جعل مدارک تحصیلی خبر داد.