مدیران اجرایی
حضور مدیران در مرکز سامد هرمزگان به منظور ارتباط مستقیم با مردم 04 آبان 1400
استاندار هرمزگان به مدیران کل دستگاه های اجرایی استان دستور داد :

حضور مدیران در مرکز سامد هرمزگان به منظور ارتباط مستقیم با مردم

استاندار هرمزگان با صدور بخشنامه ای به مدیران کل دستگاه های اجرایی استان هرمزگان دستور داد، ملاقات و دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم در روزهای سه شنبه در راستای سیاست های دولت مردمى، برگزار شود.

مدیران اجرایی هرمزگان باید بتوانند همتراز مدیران ملی تصمیم گیری کنند 28 شهریور 1400
استاندار هرمزگان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی عنوان کرد:

مدیران اجرایی هرمزگان باید بتوانند همتراز مدیران ملی تصمیم گیری کنند

استاندار هرمزگان گفت: ترس از پاسخگویی به دستگاه های نظارتی نباید مانعی برای اتخاذ تصمیم های درست در شرایط جنگ اقتصادی شود.