مراسم تقدیر از بازنشستگان منطقه یک شهرداری
برگزاری مراسم تقدیراز بازنشستگان منطقه یک شهرداری بندرعباس ۰۲ آذر ۱۴۰۰
شهردار منطقه یک بندرعباس خبر داد:

برگزاری مراسم تقدیراز بازنشستگان منطقه یک شهرداری بندرعباس

شهردار منطقه یک بندرعباس گفت: بزرگترين سرمايه هاي هر مجموعه نيروي انساني است و پايه هاي نظام اداري كشور پيشكسوت و بازنشستگان مي باشند.