مرکز سامد
حضور مدیران در مرکز سامد هرمزگان به منظور ارتباط مستقیم با مردم ۰۴ آبان ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان به مدیران کل دستگاه های اجرایی استان دستور داد :

حضور مدیران در مرکز سامد هرمزگان به منظور ارتباط مستقیم با مردم

استاندار هرمزگان با صدور بخشنامه ای به مدیران کل دستگاه های اجرایی استان هرمزگان دستور داد، ملاقات و دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم در روزهای سه شنبه در راستای سیاست های دولت مردمى، برگزار شود.