مصدومین
امداد رسانی اورژانس ۱۱۵ هرمزگان به مصدومین حادثه تصادف سمند و تریلی 16 شهریور 1400
رئیس مرکز مدیدریت حوادث و فوریت های پزشکی هرمزگان :

امداد رسانی اورژانس ۱۱۵ هرمزگان به مصدومین حادثه تصادف سمند و تریلی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از مصدوم و فوت شدن ۱۰ نفر خبر داد