معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری
اجرای طرح روستای پاک، جزیره قشم را آماده میزبانی گردشگران کرده است 11 مهر 1400
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

اجرای طرح روستای پاک، جزیره قشم را آماده میزبانی گردشگران کرده است

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بندر لافت دارای ارزش و اعتبار تاریخی بالایی است و باید با یادآوری این جایگاه ویژه برای کودکان و نسل جوان، مسولیت پذیری در رابطه با این میراث تاریخی در نسل های جدید زنده نگه داشته شود.