معوقات
بررسی مشکلات و تصمیم گیری در خصوص ۲ واحد تولیدی روی و آلومینیوم المهدی 13 آذر 1402
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان انجام شد؛

بررسی مشکلات و تصمیم گیری در خصوص ۲ واحد تولیدی روی و آلومینیوم المهدی

رئیس سازمان صمت هرمزگان از روانسازی در حوزه تولید شرکت های آلومینیوم المهدی و روی هرمزگان خبر داد.

آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم 19 اسفند 1401
وزیر اقتصاد تاکید کرد:

آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم، گفت: در کنار توجه به وضعیت کارکنان باید به طور جدی با عوامل فسادزا و تخلفات برخورد شود.