میوه
کشف محموله میوه های خارجی قاچاق در سیریک  10 خرداد 1401

کشف محموله میوه های خارجی قاچاق در سیریک 

با تلاش مأموران انتظامی شهرستان سیریک، محموله 5 میلیارد ریالی میوه قاچاق شناسایی و کشف شد.