نجات از کم آبی
نجات از کم آبی، ماموریتی غیرممکن / کاهشِ نوبت بندی آب اولویت آبفا در روستاهای غرب جزیره قشم ۳۰ آبان ۱۴۰۰
مديرعامل آبفا هرمزگان وضعيت آبي روستاهاي قشم را تشريح کرد؛

نجات از کم آبی، ماموریتی غیرممکن / کاهشِ نوبت بندی آب اولویت آبفا در روستاهای غرب جزیره قشم

با وجود تلاش براي مديريت بحران آب در کشور و به ويژه استان هرمزگان، آثار تغيير اقليم بر منابع و تاثير استمرار خشک سالي بر ذخاير آبي حاکي از آن است که نجات از کم آبي، ماموريتي غيرممکن بوده و تنها راهکار عبور از اين بحران، سازگاري با کم آبي است؛ سياستي که هم اکنون وزارت نيرو و به تبع صنعت آب و فاضلاب هرمزگان علي رغم تمامي مشکلات اقليمي، اعتباري و فني تلاش مي کند با تکيه بر تکنولوژي و تنوع بخشي منابع آبي در شهرهاي ساحلي، تا حد زيادي آرامش آبي را در مناطق تنش دار به ويژه روستاهاي غرب جزيره قشم حاکم سازد.