نفع مردم
فرآیند تحول در جزایر باید به نفع مردم تغییر کند ۲۲ مهر ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان :

فرآیند تحول در جزایر باید به نفع مردم تغییر کند

استاندار هرمزگان در جلسه ویژه بررسی روند اجرای "سند توسعه پایدار و رفع مشکلات ساکنان جزایر استان هرمزگان" گفت : باتصمیماتی که اتخاذ خواهد شد، فرآیند تحول در جزایر باید به نفع مردم تغییر پیدا کند.