هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان معرفی شد 11 مهر 1400

عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان معرفی شد

طی حکمی از سوی ریاست اتاق بازرگانی ایران محمد صالحی به عنوان عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان معرفی شد.