هیبریدی
ورود اولین تاکسی های هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی 31 شهریور 1400
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس خبر داد :

ورود اولین تاکسی های هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس از ورود اولین تاکسی‌های هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی این شهر خبر داد.