واکسیناسیون سرخک و سرخجه
واکسیناسیون ۹۲ درصد جامعه هدف در طرح تکمیلی واکسیناسیون سرخک ۰۲ آذر ۱۴۰۰
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

واکسیناسیون ۹۲ درصد جامعه هدف در طرح تکمیلی واکسیناسیون سرخک

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: طرح واکسیناسیون سرخک و سرخجه برای جمعیت هدف کودکان ۹ ماهه تا ۷ سال از هشتم آبان‌ ماه شروع شده و تا  دوم آذر ادامه دارد.