وضعیت جذب نیرو
وضعیت جذب نیرو در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 22 شهریور 1400

وضعیت جذب نیرو در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

مجموعا نیروهای فنی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس ۵۹ درصد از خارج استان جذب شده اند.همچنین نیروهای شاغل در آزمایشگاه ۶۷ درصد، تکنسین ۸۰ درصد، کارمند فوق دیپلم و لیسانس ۷۰ درصد و مسؤولان نیز ۸۵ درصد از خارج از استان آورده شده است.