وضعیت جذب نیرو
وضعیت جذب نیرو در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

وضعیت جذب نیرو در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

مجموعا نیروهای فنی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس ۵۹ درصد از خارج استان جذب شده اند.همچنین نیروهای شاغل در آزمایشگاه ۶۷ درصد، تکنسین ۸۰ درصد، کارمند فوق دیپلم و لیسانس ۷۰ درصد و مسؤولان نیز ۸۵ درصد از خارج از استان آورده شده است.