پارکینگ های هرمزگان
برگزاری مزایده فروش صدها وسیله نقلیه رسوبی در پارکینگ های هرمزگان ۱۰ مهر ۱۴۰۰
دستور قضایی صادر شد ؛

برگزاری مزایده فروش صدها وسیله نقلیه رسوبی در پارکینگ های هرمزگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور قضایی برای برگزاری مزایده فروش صدها وسیله نقلیه رسوبی و در معرض تخریب موجود در پارکینگ های این استان خبر داد.