پایانه مسافربری خلیج فارس
اجرایی شدن عملیات بازسازی و تعمیرات در پایانه مسافربری خلیج فارس ۲۶ آبان ۱۴۰۰
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس خبر داد:

اجرایی شدن عملیات بازسازی و تعمیرات در پایانه مسافربری خلیج فارس

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت : پایانه مسافربری یکی از مهمترین اماکن در ارائه خدمات  در سفرهای برون شهری به شهروندان میباشد/ هدف از بهسازی و تعمیرات صورت گرفته در پایانه مسافربری خلیج فارس را تسهیل در رفت و آمد مسافران و ایجاد بهره مندی بیشتر از امکانات و حفظ امنیت خاطر شهروندان است