پایانه های مرزی باید تقویت شوند
پایانه های مرزی باید تقویت شوند ۰۳ آذر ۱۴۰۰
معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛

پایانه های مرزی باید تقویت شوند

معاون وزیربهداشت در سفر به مناطق زلزله زده استان هرمزگان خسارت های وارد شده در حوزه بهداشت را ارزیابی کرد.