پرداخت ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال
پرداخت ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات صنایع‌دستی در هرمزگان 11 مهر 1400
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خبر داد :

پرداخت ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات صنایع‌دستی در هرمزگان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری 11 میلیارد و 750 میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی در بخش صنایع‌دستی هرمزگان پرداخت‌شد.