پروژه احداث استادیوم ۱۰ هزار نفری
بازدید استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ۱۰هزار نفری میناب/پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه در دیدار با وزیر ورزش ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

بازدید استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ۱۰هزار نفری میناب/پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه در دیدار با وزیر ورزش

استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ده هزارنفری میناب بازدید کرد.