پروژه احداث استادیوم ۱۰ هزار نفری
بازدید استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ۱۰هزار نفری میناب/پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه در دیدار با وزیر ورزش 19 شهریور 1400

بازدید استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ۱۰هزار نفری میناب/پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه در دیدار با وزیر ورزش

استاندار هرمزگان از پروژه احداث استادیوم ده هزارنفری میناب بازدید کرد.