پروژه ایمن سازی و مناسب سازی بلوار راه آهن
پروژه ایمن سازی و مناسب سازی بلوار راه آهن به بهره برداری رسید ۰۱ آذر ۱۴۰۰
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس :

پروژه ایمن سازی و مناسب سازی بلوار راه آهن به بهره برداری رسید

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس از اجرای پروژه ایمن سازی و مناسب سازی بلوار راه آهن به منظور تردد آسان عابران و رانندگان خبر داد.