پروژه ها هدر رفت
بی توجهی در تکمیل به موقع پروژه ها موجب هدر رفت سرمایه ها می شود ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
در بازدید استاندار هرمزگان از پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان میناب مطرح شد؛

بی توجهی در تکمیل به موقع پروژه ها موجب هدر رفت سرمایه ها می شود

استاندار هرمزگان در بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان میناب، بر پیگیری مدیران در تخصیص اعتبارات جهت تکمیل پروژه ها تاکید کرد.