پیشرفت ۹۲ درصدی فاز یک تصفیه خانه فاضلاب میناب
پیشرفت ۹۲ درصدی فاز یک تصفیه خانه فاضلاب میناب/ ۲ هزار فقره انشعاب به شبکه فاضلاب وصل شد ۱۲ آبان ۱۴۰۰
در بازديد استاندار هرمزگان از تصفيه خانه فاضلاب ميناب مطرح شد؛

پیشرفت ۹۲ درصدی فاز یک تصفیه خانه فاضلاب میناب/ ۲ هزار فقره انشعاب به شبکه فاضلاب وصل شد

مديرعامل آبفا هرمزگان در حاشيه بازديد استاندار هرمزگان از تصفيه خانه فاضلاب ميناب، با اشاره به اينكه اين پروژه در سه فاز براي 73هزار نفر جمعيت طراحي شده است، از پيشرفت 92 درصدي فاز يك اين تصفيه خانه خبر داد.