کارت واکسن
افرادی که کارت واکسن نداشته باشند از خدمات زیادی محروم می شوند ۲۵ مهر ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا مطرح کرد :

افرادی که کارت واکسن نداشته باشند از خدمات زیادی محروم می شوند

استاندار هرمزگان، واکسیناسیون را در ایجاد ایمنی لازم برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا بسیار مهم و موثر دانست.