کارگاه عکاسی
برگزاری کارگاه عکاسی ویژه کارکنان روابط عمومی شهرداری بندرعباس ۱۸ آبان ۱۴۰۰
مدیر ارتباطات و امور شهرداری بندرعباس :

برگزاری کارگاه عکاسی ویژه کارکنان روابط عمومی شهرداری بندرعباس

مدیر ارتباطات و امور شهرداری بندرعباس از برگزاری دوره آموزش عکاسی ویژه کارکنان روابط عمومی‌های این شهرداری خبر داد.