کانون زنان
افتتاح نمایندگی کانون زنان بازرگان هرمزگان در جزیره کیش ۲۵ مهر ۱۴۰۰

افتتاح نمایندگی کانون زنان بازرگان هرمزگان در جزیره کیش

نماینده کانون زنان بازرگان استان هرمزگان در جزیره کیش معرفی شد.