کاهش نرخ بیکاری
کاهش نرخ بیکاری اولویت اصلی در هرمزگان است ۰۳ آذر ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان مطرح کرد:

کاهش نرخ بیکاری اولویت اصلی در هرمزگان است

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان دارای ظرفیت های فراوان طبیعی و صنعتی است، افزود: کاهش نرخ بیکاری اولویت اصلی هرمزگان است.