کاهش پیک بار زمستان
چراغ های روشنایی معابر شهرها  تعدیل می شود ۰۳ آذر ۱۴۰۰
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان:

چراغ های روشنایی معابر شهرها  تعدیل می شود

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: با هدف صرفه جویی در مصرف برق و کاهش پیک بار زمستان، روشنایی چراغ های معابر شهرها و جاده های بین شهری تعدیل می شود.