کسب رکورد تولید ماهیانه تختال
کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در فولاد هرمزگان ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برگ زرینی دیگر در کارنامه فولاد هرمزگان ؛

کسب رکورد تولید ماهیانه تختال در فولاد هرمزگان

تلاشگران فولاد هرمزگان با همدلی و همراهی یکدیگر توانستند با کسب رکورد تولید ماهیانه تختال به استقبال عید میلاد پیامبر رحمت و مهربانی ها رفته تا نمود عینی وحدت را در هفته وحدت نشان دهند.