کسری عبدی
درخشش نوجوان خانواده پالایش نفت در رقابتهای پاور لیفتینگ قهرمانی جهان ۰۴ آبان ۱۴۰۰

درخشش نوجوان خانواده پالایش نفت در رقابتهای پاور لیفتینگ قهرمانی جهان

کسری عبدی با درخشش در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ بر سکوی قهرمانی نوجوانان جهان ایستاد.