گاز طبیعی
برخورداری ۹۰ درصد شهروندان بستکی از نعمت گاز طبیعی ۱۷ مهر ۱۴۰۰
سرپرست اداره گاز شهرستان بستک:

برخورداری ۹۰ درصد شهروندان بستکی از نعمت گاز طبیعی

سرپرست اداره گاز شهرستان بستک از ضریب نفوذ حدود 90 درصدی گاز شهری در شهر بستک خبر داد.

آغاز اشتراک پذیری گاز طبیعی در روستاهای فتویه، شیخ حضور و مردنو بستک ۰۷ دی ۱۳۹۹
سرپرست اداره گاز شهرستان بستک خبر داد:

آغاز اشتراک پذیری گاز طبیعی در روستاهای فتویه، شیخ حضور و مردنو بستک

سرپرست اداره گاز شهرستان بستک، از آغاز اشتراک پذیری گاز شهری در روستاهای فتویه، شیخ حضور و مردنو این شهرستان خبر داد.

رشد بیش از ۳۰۰درصدی نصب علمک گاز در هرمزگان ۰۳ آذر ۱۳۹۹
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خبر داد:

رشد بیش از ۳۰۰درصدی نصب علمک گاز در هرمزگان

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان، از رشد بیش از ۳۰۰ درصدی نصب علمک گاز در ۸ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان هرمزگان خبر داد.