یارانه انرژی
الکترونیکی کردن قراردادهای تسهیلات توسط بانک ها / دولت یارانه انرژی برای تولید کنندگان در نظر بگیرد ۲۵ مهر ۱۴۰۰
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان درخواست کرد :

الکترونیکی کردن قراردادهای تسهیلات توسط بانک ها / دولت یارانه انرژی برای تولید کنندگان در نظر بگیرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در نشستی خبری با بیان اینکه تولید را باید در عمل حمایت کنیم ، درخواست کرد : دولت یارانه انرژی ( آب ، برق ، گاز مصرفی) برای تولید کنندگان در نظر بگیرد.