یازده ماه
صدور بیش از ۱۱ میلیارد دلار محصولات معدن و صنایع معدنی تا پایان بهمن 16 اسفند 1401

صدور بیش از ۱۱ میلیارد دلار محصولات معدن و صنایع معدنی تا پایان بهمن

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از فروردین تا بهمن ماه امسال از ۱۱ میلیارد دلار عبور کرد.