۱۰ خرداد
آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۰  خرداد ۱۴۰۱ 10 خرداد 1401

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در ۲۴ ساعت گذشته در هرمزگان بیمار جدید کرونایی بستری نشد.