۱۹ خرداد
آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۹  خرداد ۱۴۰۱ 19 خرداد 1401

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۹  خرداد ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر با تشخیص کرونا در استان بستری شده است .