تفاهمنامه همکاری فی ما بین مرکز داوری اتاق بازرگانی بندرعباس و پارک علم و فناوری استان هرمزگان منعقد و به امضا رسید.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی بندرعباس در این نشست که در پارک علم و فناوری استان برگزار شد، اظهار داشت: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد داوری سازمان، مستقیما با اراده قانونگذار از طریق تصویب قانون اساسنامه مرکز داوری ایران تشکیل شده است.

وی افزود: این تفاهمنامه با هدف همکاری متقابل مرکز داوری اتاق ایران و پارک علم و فناوری هرمزگان در راستای گسترش و تقویت همکاری مشترک و برای بهره مندی از ظرفیت موجود و توان علمی به منظور ارائه خدمات میانجیگری و‌داوری به شرکت های دانش بینان و اعضا پارک علم و‌فن آوری هرمزگان با امتیازات ویژه منعقد شده است

در این نشست فتی مدیر پارک علم و فناوری و  صادقی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و مقدری معاون پارک علم و فناوری  حضور داشتند.