رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر رسیدگی به مشکلات مردمی و کمک در رفع موانع پیش روی جامعه محلی و سرمایه گذاران تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ علی درویش پور در جلسه شورای معاونان این سازمان اظهار داشت: تکریم مردم از ساکنان جزیره تا سرمایه گذاران این منطقه، از اصول اولیه و سیاست های کارکردی سازمان منطقه آزاد قشم است.

وی افزود: یکی از عمده ترین وظایف ما در چهارچوب خدمتگزاران به نظام و دولت، کمک به رفع مشکلات مردم و تسهیلگری در توسعه و ایجاد درآمد پایدار در منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تاکید بر همراهی و همکاری معاونان در حل خواسته های مردمی و کاهش بروکراسی اداری گفت: همه توان و ظرفیت مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم باید صرف تحقق این خواسته، احقاق حقوق عامه و جلب رضایتمندی مردم شود.