طی مراسمی با حضور معاون حمل و نقل ایدرو ، اسماعیل صادقی به عنوان سکاندار جدید مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) معرفی شد .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ بهزاد اعتمادی در این مراسم افزایش بهره وری و تزریق انگیزه بیش از پیش و جوانگرایی در عین کارآزمودگی را از اهم سیاستهای ایدرو در فرایند جابجایی مدیران برشمرد . اعتمادی اقدامات سال های اخیر ایزوایکو به ویژه در شرایط تحریم برای خدمات رسانی به ناوگان دریایی کشور را ارزشمند برشمرد و بر لزوم روزآمدسازی و افزایش کمی و کیفی قراردادهای ساخت ، تعمیرات و پشتیبانی انواع شناورها از جمله شناورهای بزرگ تاکید کرد.

وی همچنین ساخت و تعمیر انواع سازه های دریایی از جمله تاسیسات صنایع انرژی از قبیل سکو های گازی را دستاورد مناسب ایدرو و ایزو ایکو در سالهای اخیر عنوان کرد.

اسماعیل صادقی که بیش از دو دهه سابقه فعالیت در حوزه صنایع دربایی و کشتی سازی دارد از سال ۱۳۸۵ در مجموعه ایزوایکو مسولیتهای مدیریتی داشته است .

معاونت مجتمع ایزوایکو ، مدیرعامل کشتی سازی عظیم گسترش ، عضویت هیات مدیره و مدیریت اجرایی در کشتی سازی های ندیم و بحر گسترش (تابعه ایزوایکو) و نیز مدیریت سازه در شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا از جمله سوابق وی است.

در این مراسم همچنین از خدمات ده ساله رضاییان مدیرعامل سابق ایزوایکو تقدیر شد .

الیاسی مدیرکل حراست ، کمانه مدیر ارتباطات ، حسینی مدیر صنایع دریایی ، محرمخانی مدیر امور مجامع ایدرو و اعضای هیات مدیره ایزوایکو در این نشست حضور داشتند.