استاندار هرمزگان گفت: توسعه مشاغل خرد و آموزش های فنی و حرفه‌ای جزو برنامه های اصلی است که در دستور کار مدیران استان قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مهدی دوستی درآیین آغاز به کارنمایشگاه فرصت‌های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر دربندرعباس، افزود: یکی از اهرم های اصلی برای توسعه اشتغال با توجه به نرخ بیکاری در هرمزگان همین بخش است.

دوستی ادامه داد: نمایشگاه فرصت‌های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر ترکیبی از هنر و حرفه را به نمایش گذاشته است و امید می‌رود با هماهنگی در ۲ بخش اصلی مشکل‌ها را حل کرد.

وی اضافه کرد: یکی از این بخش‌ها خلق بازار و توسعه بازار است که بتوانند محصول را در بخش گسترده تزی عرضه کنند و دیگری تضامین برای تامین سرمایه در گردشی است که نیاز دارند.

استاندار هرمزگان یادآور شد: هفته آینده نشستی خواهیم داشت و امیدوارم بتوان از این بخش اشتغال قابل توجهی برای استان ایجاد کرد.

انتهای پیام