با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل بازرسی کار و رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، با تجهیز امکانات، گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حاتم شاکرمی در حاشیه افتتاح فعالیت این مرکز گفت: با توجه به اینکه هرمزگان در مسیر توسعه و رشد است در کنار آن توجه به سلامت نیروی کار و ارتقای ایمنی یک ضرورت است.

وی افزود: برای بهره وری باید در کنار توسعه به سلامت محیط کار نیز توجه شود که فعالیت این مرکز می تواند به این امر کمک کند.

شاکرمی اظهارداشت: این مرکز اهدافی از جمله آموزش های ایمنی و توسعه،  تایید و نظارت  بر رعایت استانداردهای تجهیزات بکار گرفته شده در صنایع، آلاینده سنجی محیط کار بمنطور حذف صفت سخت و زیان آور از مشاغل واحدهای اقتصادی و سوق دادن بنگاهها به سمت استانداردسازی را دنبال می کند.

وی اظهارامیدواری کرد: با حمایت وزارت از این مرکز ، شاهد افزایش بهره وری واحدهای تولیدی استان و نیروی انسانی در استان هرمزگان باشیم.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: این گروه با هزینه ۱۵۰ میلیارد ریال ایجاد شده که با تکمیل چارت ، حدود ۵ نفر مشغول به کار خواهند شد.

ابراهیمی افزود: با افتتاح فعالیت این گروه ، شاهد افزایش ایمنی و ارتقای آموزش کارگران و کارفرمایان و کاهش حوادث ناشی از کار خواهیم بود.

مطالعه و بررسی حوادث و بیماریهای ناشی از کار،  بررسی و تجزیه و تحلیل مخاطرات و عوامل مختلف زیان آور ، آلایندههای محیط کار،

 انجام مطالعات تطبیقی و تدوین مقررات، آیین نامه ها ، استانداردها و معیارهای ایمنی کار از طریق هماهنگی با مراجع ذیصلاح، بررسی محیط کار از نظر سنجش عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی، ارگونومی، بیولوژیکی و استرس های ناشی از کار، بررسی سیستم های حفاظت فنی در محیط کار و تطبیق آنها با استانداردهای ملی و بین المللی و ارایه راه حلهای بهبود سیستم،

انجام آزمایشهای کلینیکی و تشخیص طبی نیروی کار به منظور شناسایی بیماریهای ناشی از کار و ارائه راهکارهای فنی جهت پیشگیری و کنترل از آنها، انجام آزمایشات بر روی وسایل حفاظت فردی و تطبیق با استانداردهای ملی و بین المللی و تأیید بهرهبرداری از آنها در محیط کار از  مهم ترین اقداماتی است که توسط گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  استان دنبال می شود.

  • نویسنده : کاظم محمدیان مصمم